Ako premiér R.Fico "zachránil" Košice

Autor: Alojz Hlina | 2.4.2013 o 14:06 | (upravené 2.4.2013 o 14:18) Karma článku: 12,42 | Prečítané:  1660x

Vyhlásenie poslanca NR SR k Memorandu o porozumení (MoP) uzavretom dňa 26.3. 2013 medzi Slovenskou republikou a U.S.Steel Ako poslanec NR SR podporujem každú iniciatívu, ktorá vedie k udržaniu a tvorbe pracovných miest v SR. Ak však takáto iniciatíva vyústi do uzavretia zmluvy (dohody) napr. medzi SR a zahraničným subjektom, ktorý je naším významným zamestnávateľom,  môžu zástupcovia konajúci v mene SR zaväzovať SR iba v rozsahu svojich právomoci zverených im Ústavou a zákonmi SR. Je len samozrejme, že záväzkom, ktoré na seba SR na základe takej dohody prevezme  musia zodpovedať porovnateľné výhody pre SR. Musím konštatovať, že MoP ani jednu z týchto podmienok nespĺňa.

MoP za SR podpísal predseda vlády a jej traja ministri. Ak by z  MoP vyplývali pre SR záväzky, ktorých splnenie je v právomoci a pôsobnosti  vlády SR, vláda by s týmito záväzkami vyslovila súhlas a   následne ich začala plniť, jednalo by sa o legitímne uplatňovanie právomoci a pôsobnosti vlády SR.

Z čl. II bod 1 MoP však vyplýva, že SR sa rozhodla druhej zmluvnej strane poskytnúť ako stimul v oblasti  ENERGETIKA nasledovné:

Najneskôr do 1. Januára 2014 musí SR novelizovať zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a príslušné právne predpisy...", pričom MoP ďalej uvádza podstatné skutočnosti, ktoré musia byť obsahom novelizácie cit. zákona a príslušných právnych predpisov. Po prijatí tejto zmeny bude spoločnosti USSK vyplatená priamo finančnými prostriedkami vo forme doplatkov celkovo suma 221 miliónov euro. Celú uvedenú sumu zaplatia priamo občania Slovenskej republiky vo forme zvýšených účtov za elektrickú energiu. Členovia vlády SR, ktorý MoP za SR podpísali a ani vláda SR v mene ktorej konali však nemajú vo svojej právomoci danej im Ústavou a zákonmi SR právo prijímať zákony t.j. zákonodarnú právomoc. Tú zveruje Ústava SR  výlučne NR SR ako jedinému zákonodarnému orgánu SR. Preto ak sa členovia vlády SR ako orgánu výkonnej moci zaviazali SR k splneniu záväzku spočívajúceho v prijatí zákona (a to naviac do presne určeného času a s presne určeným obsahom),  ktorý však môže splniť iba NR SR ako orgán zákonodarnej moci, prekročili svoju právomoc danú im Ústavou a zákonmi SR. Akceptovaním  uvedeného záväzku totiž konajúci členovia vlády  neoprávnene zasiahli do nezávislosti výkonu zákonodarnej moci  NR SR a nezávislosti výkonu mandátu poslanca SR.

Asi si je veľmi ťažko možné predstaviť, aby napr. Prezident USA ako nositeľ výkonnej moci uzavrel zmluvu zo zahraničným súkromným subjektom v ktorej by existovala povinnosť pre USA a teda fakticky pre Kongres USA prijať zákon v presne určenom čase a s presne určeným obsahom.

Ako poslanec NR SR preto vyjadrujem hlboké znepokojenie nad týmto konaním členov vlády a vyzývam vládu SR, aby bezodkladne vykonala nápravu vzniknutého stavu.

Predseda vlády SR uviedol, že na základe MoP si U.S. Steel ponechá  na Slovensku svoju prevádzku U.S.Steel Košice (USSK) po dobu 5 rokov a že počas tejto doby nebude hromadne prepúšťať.

V čl. III bod 1 MoP  však U.S.Steel iba prehlasuje, že má v úmysle zachovať si výrobnú prevádzku USSK v Košiciach a v prípade jej predaja do 1 roka od podpísania MoP  zaplatí, alebo zariadi zaplatenie SR sumu 60 mil. USD, do 2 rokov 35 mil. USD, do 3 rokov 3O mil. USD, do 4 rokov 2O mil. USD a do 5 rokov 15 mil. USD. V MoP teda nie je žiadny výslovný záväzok U.S.Steel zotrvať na Slovensku po dobu 5 rokov.

 

Vo vzťahu k zachovaniu zamestnanosti USSK v MoP v čl. III bod 3  Zamestnanosť pod písm.

a)       prehlasuje, že do 31. 12. 2014 sa zdrží hromadného prepúšťania, ale iba za predpokladu, že nedôjde k závažnému spomaleniu ekonomiky, alebo podstatným nepriaznivým zmenám voči súčasným podmienkam na trhu s oceľou.

 

b)      prehlasuje, že sa do 31. 12. 2017 zdrží hromadného prepúšťania, ale iba za predpokladu, že taktiež nenastanú skutočnosti uvedené v písm.a) t.j. závažné spomalenie ekonomiky , alebo podstatné nepriaznivé zmeny voči súčasným podmienkam na trhu s oceľou a  naviac ak bude existovať Kolektívna zmluva týkajúca sa dotknutých zamestnancov.

 

V MoP pritom nie je uvedená definícia a ani žiadna bližšia špecifikácia  pojmov „závažné spomalenie ekonomiky" a „podstatne nepriaznivé zmeny" , čo obom stranám dáva možnosť rôzneho výkladu a teda aj USSK, ak by sa v budúcnosti rozhodla hromadne prepúšťať.

Prijatím podmienky o existencii platnej Kolektívnej zmluvy členovia vlády SR podpisujúci uvedené MoP zaviazali okrem NR SR aj ďalší subjekt, ktorý sa k MoP a k podmienkam v ňom dohodnutým nemal možnosť vyjadriť, nebol jeho zmluvnou stranou, ale má hoci aj nepriamo plniť podmienky v ňom dohodnuté a to Odborovú organizáciu USSK. Naviac prijatím podmienky o platnosti Kolektívnej zmluvy pre to, aby sa USSK zdržala hromadného prepúšťania boli podstatným spôsobom obmedzené vyjednávacie možnosti  Odborovej organizácie pri USSK , pretože ak nebude súhlasiť s  podmienkam Kolektívnej zmluvy navrhnutými zo strany vedenia USSK a to napr. v otázke úpravy miezd a z tohto dôvodu by nebola Kolektívna zmluva uzavretá, USSK by nebola viazaná svojím záväzkom zdržať sa hromadného  prepúšťania.  Samozrejme, že za takej situácie si žiadny zástupca odborov nedovolí vyjadriť nesúhlas s podmienkami Kolektívnej zmluvy navrhnutými vedením USSK .

Možno teda konštatovať, že MoP nezaväzuje U.S.Steel  zotrvať na Slovensku po dobu 5 rokov, ale upravuje iba výšku finančnej povinnosti, ktorú je U.S.Steel povinný zaplatiť v prípade svojho odchodu zo Slovenska pred uplynutím lehoty 5 rokov.

Záväzok USSK zdržať sa po dobu 5 rokov hromadného prepúšťania je podmienený jednak skutočnosťami, ktoré sú v MoP definované takým všeobecným spôsobom, ktorý neumožňuje objektívne posúdenie toho či došlo, alebo nedošlo k ich naplneniu a súčasne existenciou  platnej Kolektívnej zmluvy, čím došlo k okliešteniu vyjednávacej právomoci Odborovej organizácie pri USSK .

 

V Bratislave dňa O2. 04. 2013                                                       Alojz Hlina, poslanec NR SR

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Účtenky frustrujú podnikateľov, no Babišovi lákajú voličov

Sociálni demokrati o registračných pokladniciach hovoria dve desaťročia. Tému aj tak pustili hnutiu ANO.

ŠPORT

Sagan na MS: má dva tituly, ale raz ho zradil žalúdok

Sagana čakajú ôsme majstrovstvá sveta.


Už ste čítali?